11-01-2018

 

Snein 21 Jannewaris spylje wy op it Cultuurklankfestival op it Hearrefean.

Wy spylje om 12:00 middeis.

Fan no ôf  oan sprekke wy dan ek fan in 'Lunchconcert'.

#krokettenenkoffie

 

 

 

01-11-2017

 

Snein 17 desimber spylje wy op it Freezefestival te Ljouwert.

En it sjocht d'r nei ut dat wy net allinnich op it poadium stean.

#wewantmore #trommelseninkoar

 

 

 

 

30-05-17

 

Op sneintemiddei 16 juli spylje wy

op de twadde edysje fan it Frysk en

streektalich festival 'Frysk op Riis'.

Komme jimme ek? Ja?

Krekt wat.

 

 

âldere berjochten

 

29-04-2017

 

 Hjirre ús Mosken nêst wêr wy drok dwaande binne mei nij materiaal.   

@8501 INDIE #DEJOUWER

 

 

 

 

 25-3-2017

 

Op freedtemidei 14 april spylje wy

in pear ferskes by 'Noarderwyn live' by de Omrop.

Kinne wy alfêst wat yn de stimming komme foar Aaipop.

 

 

 

 

 

 

 

 

02-02-17

 

 

 

In Mosk leit wol ris in aai.

Mar nou lit een aai in Mosk.

Yn de war? Hjir mar ffkes lêzen.

Oant Aaipop!

 

30-12-16

Wolkom op de side fan 'Mosken'.

Tenei mear.